ఉత్పత్తి సమాచారానికి దాటవేయండి
1 యొక్క 1

Ultimate Biohacking Package Phase I - Foundational Testing

సాధారణ ధర
Rs. 230,000.00
సాధారణ ధర
అమ్ముడు ధర
Rs. 230,000.00

  పై ఆఫర్‌లకు కూపన్ అవసరం లేదు. చెల్లింపు పేజీ నుండి నేరుగా ఆఫర్‌లను పొందవచ్చు.


  Transform your life with comprehensive solutions designed for optimizing your  health and performance. The Ultimate Biohacking package uses multi-omics, personalized insights and expert guidance to help you perform at your peak

  Phase I - Foundational Testing includes multi-omics testing to get you started on your transformation journey. 

  What's included Foundational Testing

  Comprehensive Whole Genome Sequencing - 90 GB of genetic data

  3 Reports providing you different views of your DNA 

  • Comprehensive health and wellness report showing your risk pre-dispositions
  • Comprehensive ancestry analysis including migration patterns and haplogroups
  • Comprehensive medicines report detailing how your body responds to 165+ medicines

  Super Screening to be pro-active about your health

    -  Comprehensive Hereditary Cancer Screening 

    -  Comprehensive Diabetes and Heart Screening 

    -  Comprehensive Carrier Screening Analysis 

    -   Pathogenic Variant Analysis 

  Comprehensive Gut Microbiome Analysis to fix your gut problems

     -  Detailed analysis of your gut microbiome using shotgun metagenomics sequencing to provide detailed microbial analysis and ways to improve your gut health

  Comprehensive Epigenomic Analysis for Longevity 

    -  Most advanced epigenomic analysis which looks at all aging metrics and aging biomarkers 

    - Know about how each organ system in your body is aging and how you can take action to slow down the aging process

  Annual Subscription to Humanity AI Health Coach Pro (For iOS Users)

  - Analyses your biometrics from all your wearables and helps you improve your health daily and increase your longevity and healthspan. 

   

  లాభాలు

  Transform your life with comprehensive solutions designed for optimizing your health and performance. The Ultimate Biohacking package uses multi-omics, personalized insights and expert guidance to help you perform at your peak

  Phase I - Foundational Testing includes multi-omics testing to get you started on your transformation journey.

  ప్యానెల్లు

  What's included Foundational Testing

  Comprehensive Whole Genome Sequencing - 90 GB of genetic data

  3 Reports providing you different views of your DNA


  Comprehensive health and wellness report showing your risk pre-dispositions
  Comprehensive ancestry analysis including migration patterns and haplogroups
  Comprehensive medicines report detailing how your body responds to 165+ medicines

  Super Screening to be pro-active about your health

  Comprehensive Hereditary Cancer Screening
  Comprehensive Diabetes and Heart Screening
  Comprehensive Carrier Screening Analysis
  Pathogenic Variant Analysis

  Comprehensive Gut Microbiome Analysis to fix your gut problems

  Detailed analysis of your gut microbiome using shotgun metagenomics sequencing to provide detailed microbial analysis and ways to improve your gut health

  Comprehensive Epigenomic Analysis for Longevity

  Most advanced epigenomic analysis which looks at all aging metrics and aging biomarkers

  - Know about how each organ system in your body is aging and how you can take action to slow down the aging process

  Annual Subscription to Health Coach Pro powered by AI (For iOS Users)

  - Analyses your biometrics from all your wearables and helps you improve your health daily and increase your longevity and healthspan.

  నమూనా రకం
  • Blood
  • Saliva
  • Stool
  Ultimate Biohacking Package Phase I - Foundational Testing

  లక్షణాలు

  • వ్యక్తిగతీకరించబడింది మరియు చర్య తీసుకోదగినది

  • పాన్ ఇండియా షిప్పింగ్

  • డిజిటల్ నివేదికలు

  • సురక్షిత వ్యక్తిగత డేటా

  తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు

  ఈ పరీక్ష నుండి ఎవరు ప్రయోజనం పొందవచ్చు?

  Anyone interested in personalizing their lifestyle for peak performance. Foundational Testing is the starting point to start improving each aspect of your lifestyle from nutrition, exercise, daily habits, personalized screening, and continuous health and wellness monitoring

  మేము ఎలా విశ్లేషిస్తాము?

  Whole Genome Sequencing | Shotgun Metagenomics | DNA Methylation Analysis

  నివేదిక పొందడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది?

  40 days

  Customer Reviews

  Be the first to write a review
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)