ఉత్పత్తి సమాచారానికి దాటవేయండి
1 యొక్క 1

Carrier Screening Report

సాధారణ ధర
Rs. 1,999.00
సాధారణ ధర
అమ్ముడు ధర
Rs. 1,999.00

  పై ఆఫర్‌లకు కూపన్ అవసరం లేదు. చెల్లింపు పేజీ నుండి నేరుగా ఆఫర్‌లను పొందవచ్చు.


  Carrier Screening Report

  Our Carrier Screening Report provides you with essential insights into your genetic makeup. By identifying potential genetic mutations, you can make informed decisions about family planning and your future health.

  This report doesn't require sample collection. For existing customers only.

  Key Features:


  1. Comprehensive Analysis:

    - Detailed assessment of over 12 conditions 

    - Analysis includes common conditions such as cystic fibrosis, sickle cell anemia, and Tay-Sachs disease.


  2. Personalized Results:

    - Easy-to-understand report tailored to your genetic profile.

    - Clear explanations of each identified carrier status.


  3. Expert Guidance:

    - Recommendations from genetic counselors.

    - Personalized action plans to help you understand your options.


  4. Cutting-Edge Technology:

    - Utilizes the latest advancements in genomic sequencing.

    - High accuracy and reliability.


  Why Choose Our Carrier Screening Report?

  - Peace of Mind: Gain clarity about your genetic health and the risk of passing conditions to your children.

  - Informed Decisions: Make proactive decisions about family planning and healthcare with comprehensive knowledge.

  - Privacy and Security: Your data is protected with top-notch encryption and confidentiality measures.


  Who Should Consider Carrier Screening?

  - Individuals planning to start a family.

  - Couples with a family history of genetic disorders.

  - Anyone curious about their genetic health.


  How It Works:

  1. Order Your Report: Simply order online.

  2. Receive Your Report: Within a few weeks, access your comprehensive report online.

   

  Order Now:

  Take control of your genetic health today. Order your Carrier Screening Report and gain the knowledge you need for a healthier tomorrow.

   

  నమూనా రకం
  • No sampling required
  Carrier Screening Report

  లక్షణాలు

  • వ్యక్తిగతీకరించబడింది మరియు చర్య తీసుకోదగినది

  • పాన్ ఇండియా షిప్పింగ్

  • డిజిటల్ నివేదికలు

  • సురక్షిత వ్యక్తిగత డేటా

  తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు

  ఈ పరీక్ష నుండి ఎవరు ప్రయోజనం పొందవచ్చు?

  మేము ఎలా విశ్లేషిస్తాము?

  నివేదిక పొందడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది?

  2 weeks

  Customer Reviews

  Be the first to write a review
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)