ఉత్పత్తి సమాచారానికి దాటవేయండి
1 యొక్క 4

Build your own wellness plan

సాధారణ ధర
Rs. 999.00
సాధారణ ధర
అమ్ముడు ధర
Rs. 999.00
Base Health Report
Essentials for Daily Life
Consultation

  పై ఆఫర్‌లకు కూపన్ అవసరం లేదు. చెల్లింపు పేజీ నుండి నేరుగా ఆఫర్‌లను పొందవచ్చు.


  Build your own wellness plan 

  That is tailored to your unique needs and goals. With Options spanning fitness, nutrition, mental health and more you can create a plan that is perfectly aligned with your lifestyle and preference. 

  (For Returning Customers Only)

  How it works

  Step 1: Choose one Base Health report  - relevant to the kind of health exploration suited for your goals 

  Step 2: Choose Add-On Report that are tailored to lifestyle changes

  Step 3: Choose Consultations for guidance on implementation

  What you get in each report 

   

  Heart and Metabolism -  All necessary conditions to help you with preventive health screening for chronic conditions like heart and diabetes

  Cancer Screening - Preventive genetic health risk assessment for 12 different cancers and associated biomarkers.

  Meal Prep and Nutrition - Learn what your DNA says about what is suited for you when you are preparing meals or planning the right nutrition for you

  Fitness and Mental Strength - Leverage your DNA insights to help you optimize your fitness and recovery and improve your mental strength 

  Beauty and Supplements -  Discover your hidden DNA insights to improve your beauty and skincare and find your genetic risk for deficiencies that require supplementation

  Brain Medicines and Family Planning  -  Understand your risk predispositions to neurological diseases, response to medicines and whether you are carrier for genetic variants. This helps you in proactive management of your health and future.

  Build your own wellness plan
  Build your own wellness plan
  Build your own wellness plan
  Build your own wellness plan

  లక్షణాలు

  • వ్యక్తిగతీకరించబడింది మరియు చర్య తీసుకోదగినది

  • పాన్ ఇండియా షిప్పింగ్

  • డిజిటల్ నివేదికలు

  • సురక్షిత వ్యక్తిగత డేటా

  తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు

  ఈ పరీక్ష నుండి ఎవరు ప్రయోజనం పొందవచ్చు?

  మేము ఎలా విశ్లేషిస్తాము?

  Microarray Analysis

  నివేదిక పొందడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది?

  7 days

  Customer Reviews

  Be the first to write a review
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)